Hulp bij de inbedrijfstelling

Hulp bij inbedrijfstelling

Ondersteuning bij de inbedrijfstelling voor een vlot procedureverloop

Als u hulp nodig hebt bij het in bedrijf stellen van een Delta-omvormer, vindt u hierna per model de opties en aanvullende instructies.

Methoden voor de inbedrijfstelling van Delta-omvormers

Methode voor de inbedrijfstelling

Beschrijving

Modellen waar deze op van toepassing is

Instructies

Communicatie via de wifi-omvormer (punt-puntcommunicatie)

Inbedrijfstelling met de MyDeltaSolar-app op een smartphone met een op wifi ingestelde omvormer

H2.5 Flex, H3A Flex, H4A Flex, H5A Flex

Ga  hier naar toe

Communicatie via de wifi-omvormer en DC1-gegevensverzamelaar

Inbedrijfstelling met een op wifi ingestelde omvormer die via wifi is aangesloten op DC1 (Data Collector = gegevensverzamelaar) en op de MyDeltaSolar-app op een smartphone

M6A, M8A, M10A, M15A_220, M20A_220, M30A_330

Ga  hier naar toe

Communicatie met wifi-omvormer zonder DC1-gegevensverzamelaar Inbedrijfstelling met een op wifi ingestelde omvormer die is aangesloten via wifi en de MyDeltaSolar-app op een smartphone M6A, M8A, M10A, M15A_220, M20A_220, M30A_330 Ga  hier naar toe

Delta-servicesoftware (DSS)

Inbedrijfstelling via de Delta Service Software-app die is geïnstalleerd op een Windows-laptop en via RS485 is aangesloten op de Delta-omvormer (opmerking: hiervoor is een adapter van USB naar RS485 vereist)

ALLE OMVORMERS - dit is de primaire methode voor de inbedrijfstelling voor M70A en M125HV

Ga  hier naar toe

 

Punt-punt-inbedrijfstelling met omvormers uit de serie Flex

Procedure voor de inbedrijfstelling die op alle omvormers uit de serie Flex van toepassing is:  H2.5, H3A H4A, H5A Flex

Voor het in bedrijf stellen van de omvormers hebt u het volgende nodig:

 • De MyDeltaSolar-app die u op uw iOS- of Android-smartphone hebt geïnstalleerd
 • Een correct geïnstalleerde H2.5/H3A/H4A/H5A-omvormer voor zonne-energie
 • Een directe verbinding (punt-punt) tussen de omvormer en uw smartphone.  De afstand mag niet groter zijn dan 8 meter.

1. Download en installeer eerst de app. 

2. Schakel de omvormer in 

 

 

 

 

 

Zodra de omvormer van wisselspanning wordt voorzien, wordt de wifi-module automatisch geactiveerd. Er kan slechts één mobiel apparaat tegelijk actief zijn.

3. Laad de fabrieksinstelling

De omvormer kan op de fabrieksinstellingen worden teruggezet door de resetknop ingedrukt te houden (30 seconden).

Zodra het led-lampje van de wifi elke seconde knippert, kan de resetknop worden losgelaten.  Onderbreek ten slotte de aansluiting van de omvormer op het elektriciteitsnet gedurende ongeveer 2 minuten.

 

4. Meld u aan bij de MyDeltaSolar-app

5. Download dit document en volg de instructies vanaf pagina 33:

HIER STAAN DE INSTRUCTIES VOOR DE INBEDRIJFSTELLING

Als u vragen hebt, kunt u hier contact opnemen met onze klantenservice.

Inbedrijfstelling wifi-omvormer en DC1-gegevensverzamelaar

Procedure voor de inbedrijfstelling van toepassing op de omvormers:  M6A, M8A, M10A, M15A_220, M20A_220, M30A_230

Voor het in bedrijf stellen van de betreffende omvormers hebt u het volgende nodig:

 • de MyDeltaSolar-app die u op uw iOS- of Android-smartphone hebt geïnstalleerd
 • de op uw router geïnstalleerde DC1-gegevensverzamelaar
 • een correct geïnstalleerde , geschikte op wifi ingestelde Delta-omvormer voor zonne-energie

1. Download en installeer eerst de app

2. Schakel de omvormer in 

3. Laad de fabrieksinstelling (van toepassing op de modellen M6A/M8A/M10A)

Voor de M6A / M8A / M10A kan de wifi-module worden gereset in het displaymenu "Install Settings" (Instellingen installeren).

standaard micro-USB-voeding van 5 V/5 W

 • Wij raden u aan de voeding van Delta-omvormers te gebruiken.

Elke omvormer heeft een voeding van 12 V/0,5 A op het communicatiepaneel , die u kunt gebruiken voor de DC1-

aansluitingen

 

 • Een externe voeding kan op de klemmen 1 en 2 van het klemmenblok worden aangesloten.
 • De RS485-bus is via zijn Data - en Data + aangesloten op 3 en 4.
 • Let op: Data Plus (+) op terminal 4 en Data Minus (-) op terminal 3.
 • Maximaal 32 busabonnees kunnen via RS485 worden verwerkt en maximaal 9 abonnees met wifi.

 

Bekabeling RS485-bus naar DC1

Om de DC1 te kunnen gebruiken, moet het Delta-protocol in de omvormer zijn geselecteerd.

Op de DC1 is geen afsluitweerstand geïmplementeerd. De eerste en laatste busdeelnemers moeten altijd van een afsluitweerstand worden voorzien.

Als de DC1 het eerste busapparaat is, moet een weerstand van 120 ohm tussen de klemmen 3 en 4 worden geïnstalleerd.

DC1-resetknop

Factory Reset:

 

1. Houd de resetknop > 15 seconden ingedrukt.

De led "System Ready" (Systeem gereed) op de DC1 knippert elke 2 seconden.

Na ongeveer 10 seconden wordt de DC1 opnieuw gestart.

Opmerking: als een RESET niet mogelijk is, moet een update van de firmware van de

DC1 worden uitgevoerd. Druk daarna opnieuw de

reset-knop in.

 

 

 

 

 • Voedingsspanning (RS485-stekker poort 1+2) 9 - 25 V gelijkstroom / 5 W
 • Voedingsspanning (micro-USB) 5 V gelijkstroom / 5 W
 • Beschermingsklasse IP20
 • Relatieve vochtigheid 30 - 85%
 • Bedrijfstemperatuurbereik -25 - +55 °C
 • Opslagtemperatuurbereik -30 ­ +70 °C
 • Maximale hoogte voor toepassing 2000 m
 • Max. aantal omvormers RS485: 32 wifi: 9 Gemengd: 7

 

Verbinden van de DC1 met de cloud

De router en DC1 kunnen worden aangesloten via wifi of met een Ethernet-kabel

 

5. Maak een account aan op de MyDeltaSolar-app:

In het inlogscherm kan eerst de taal worden geselecteerd

Als u een installateur bent, raden wij u aan het e-mailadres van de klant te gebruiken om u te registreren en voor de inbedrijfstelling.

Het wachtwoord kan op elk gewenst moment door de klant in het MyDelta Portal worden gewijzigd.

 

6. Procedure voor de inbedrijfstelling op de app:

 • Aanmelden (MyDeltaSolar-app)
 • Selecteer DC1 in bedrijf stellen
 • Selecteer wifi-apparaten
 • Bevestig

Download dit document en volg de app-instructies vanaf pagina 21:

HIER STAAN DE INSTRUCTIES VOOR DE INBEDRIJFSTELLING

Als u vragen hebt, kunt u hier contact opnemen met onze klantenservice.

Inbedrijfstelling wifi-omvormer (zonder DC1)

Procedure voor de inbedrijfstelling van toepassing op de omvormers:  M6A, M8A, M10A, M15A_220, M20A_220, M30A_230

Voor het in bedrijf stellen van de betreffende omvormers hebt u het volgende nodig:

 • de MyDeltaSolar-app die u op uw iOS- of Android-smartphone hebt geïnstalleerd
 • een correct geïnstalleerde , geschikte op wifi ingestelde Delta-omvormer voor zonne-energie

1. Download en installeer eerst de app

2. Schakel de omvormer in 

3. Laad de fabrieksinstelling (van toepassing op de modellen M6A/M8A/M10A)

Voor de M6A / M8A / M10A kan de wifi-module worden gereset in het displaymenu "Install Settings" (Instellingen installeren).

SSID-wachtwoord voor de fabrieksinstelling: DELTASOL

5. Maak een account aan op de MyDeltaSolar-app:

In het inlogscherm kan eerst de taal worden geselecteerd

Als u een installateur bent, raden wij u aan het e-mailadres van de klant te gebruiken om u te registreren en voor de inbedrijfstelling.

Het wachtwoord kan op elk gewenst moment door de klant in het MyDelta Portal worden gewijzigd.

 

6. Procedure voor de inbedrijfstelling op de app:

 • Aanmelden (MyDeltaSolar-app)
 • Selecteer wifi-apparaten
 • Bevestig

Download dit document en volg de app-instructies vanaf pagina 27:

HIER STAAN DE INSTRUCTIES VOOR DE INBEDRIJFSTELLING

Als u vragen hebt, kunt u  hier contact opnemen met onze klantenservice.

Delta-servicesoftware (DSS) voor de installatie

Procedure voor de inbedrijfstelling van toepassing op:  ALLE DELTA-OMVORMERS

Voor M70A en M125HV zonder wifi-optie wordt de methode voor de inbedrijfstelling met DSS aanbevolen

Voor het in bedrijf stellen van de betreffende omvormers hebt u het volgende nodig:

 • een Windows-laptop
 • de nieuwste versie van Delta Service Software, geïnstalleerd op de laptop (de DSS-download staat  hier)
 • de nieuwste updatebestanden voor de firmware (de nieuwste downloadbestanden voor de firmware staan  hier)
 • een USB naar RS485 adapter (iedere adapter van dit type is hier geschikt om de laptop op de omvormer aan te sluiten)
 • een correct geïnstalleerde Delta-omvormer voor zonne-energie, die op de inbedrijfstelling is voorbereid

 

adapter van USB naar RS485

Opmerking:  Elke USB naar RS485 adapter kan worden gebruikt. Als u geen adapter hebt, kunt u, om een adapter aan te schaffen, contact opnemen met Delta Support via support@solar-inverter.com.

 

 

1. Sluit de RS485-datakabel van de omvormer aan op de adapter.

Opmerking: koppel eerst het bestaande bewakingssysteem los.

WR RS485-aansluiting 3 of 5 naar RS485-adapteraansluiting A/D +

WR RS485-aansluiting 4 of 6 naar RS485-adapteraansluiting B/D -

2. Sluit de USB / RS485-adapter aan op de computer en detecteer de bezette COM-poort.

3. Start de DSS-software op uw laptop (de DSS-download staat hier).

Opmerking: Controleer of u de nieuwste firmware hebt (de nieuwste downloadbestanden voor firmware staan hier).

Download dit document en volg de DSS -instructies vanaf pagina 4:

DE INSTRUCTIES VOOR DE DSS-APP STAAN HIER

Als u vragen hebt, kunt u  hier contact opnemen met onze klantenservice.

Neem contact op met de technische ondersteuning

» Waarmee kunnen we u helpen?

Contactgegevens voor ondersteuning

Onze servicemedewerkers staan tot uw beschikking van maandag tot vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur CET (behalve op feestdagen).

Ons support e-mailadres voor alle landen is: solarsupport.emea@deltaww.com

Onze telefoonnummers voor ondersteuning per land staan hieronder vermeld.

Duitsland

0800 8009323 (Gratis vanuit Duitsland)

Frankrijk

0800 919816 (Gratis vanuit Frankrijk)

Zwitserland

0800 838173 (Gratis vanuit Zwitserland)

Nederland

0800 0221104 (Gratis vanuit Nederland)

België

0800 71135 (Gratis vanuit België)

Overige EMEA-landen

+49 7641 455-549