Jak to działa

Jak to działa

Ilustracja instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii

Energia słoneczna – jak to działa

Światło słoneczne padające na moduły solarne na dachu jest przekształcane w energię elektryczną w postaci prądu stałego (DC).  Każdy moduł solarny składa się z wielu ogniw solarnych. Ogniwa pochłaniają energię w postaci światła słonecznego, a dzięki właściwościom krzemowego materiału fotowoltaicznego elektrony zaczynają płynąć, generując prąd elektryczny. Okablowanie przechwytuje prąd elektryczny i łączy go z energią z innych ogniw solarnych. Prąd stały wytwarzany przez wszystkie moduły solarne na dachu jest przesyłany przewodami do falownika solarnego ❶. Falownik przekształca prąd stały na prąd przemienny (AC) używany przez większość urządzeń AGD i elektronicznych w domu. Prąd przemienny z falownika jest przesyłany do panelu elektrycznego ❸, skąd jest rozprowadzany po całym domu. System monitorowania instalacji fotowoltaicznej, taki jak MyDeltaSolar Cloud, umożliwia właścicielowi domu podgląd produkcji energii na wyświetlaczu Smart Monitor ❹ lub na smartfonie.  Nadmiar energii wytwarzanej przez kolektory słoneczne, która nie jest wykorzystywana, jest przekazywany do sieci elektrycznej.

Jeśli falownik jest odmianą hybrydową, taką jak Delta E5 ❶, może przesyłać energię solarną do urządzenia magazynującego energię, takiego jak akumulator BX_6.0 ❷, aby umożliwić właścicielowi domu korzystanie z energii po zachodzie słońca. Dzięki instalacji fotowoltaicznej w połączeniu z magazynowaniem energii właściciel domu może uzyskać największą niezależność od lokalnego zakładu energetycznego, produkując własną energię elektryczną i wykorzystując energię z akumulatorów do zasilania odbiorników domowych, gdy jest ona potrzebna.  Wytwarzanie własnej energii za pomocą instalacji fotowoltaicznej jest korzystne dla środowiska, ponieważ jest wolne od emisji zanieczyszczeń i dwutlenku węgla oraz ma niewielki wpływ na środowisko.  Przy rosnących cenach energii elektrycznej w wielu krajach zastosowanie instalacji fotowoltaicznej i magazynowania energii pomaga właścicielom domów w utrzymaniu kosztów energii, a po spłaceniu instalacji – w korzystaniu z dobrodziejstw darmowej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej.

 

 

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami » Skontaktuj się teraz