Rozwiązania mieszkaniowe

Instalacje fotowoltaiczne do domów jedno- i wielorodzinnych zapewniają niezależność od rosnących cen energii oraz pomagają dostarczać przyjazną dla środowiska i niezawodną, zdecentralizowaną energię. W wielu krajach generują one również stały dochód, ponieważ energia jest sprzedawana do sieci po cenach gwarantowanych przez rząd.

Od 2002 r. firma Delta i jej partnerzy dostarczają falowniki i rozwiązania o wysokich parametrach do mieszkaniowych instalacji fotowoltaicznych. W połączeniu z systemem monitorowania MyDeltaCloud trwałe układy energoelektroniczne o wysokich parametrach w falownikach mieszkaniowych Delta gwarantują przyjazne dla środowiska wytwarzanie energii przez dziesiątki lat.

Przykładowe realizacje

Przykładowe realizacje

Mieszkaniowe instalacje fotowoltaiczne